Baza Wiedzy - Artykuły i Publikacje


Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco być informowani o ważnych i ciekawych wydarzeniach szkoleniowych, rekomendujemy zapisanie się na nasz newsletter. Zapisując się na szkolenie prosimy zaznaczyć, że dowiedzieli się Państwo o nim z newslettera a otrzymacie od nas 3% rabatu.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej/numer telefonu, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204..

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Istnieje tylko jedno dobro – wiedza, i jedno zło - ignorancja.
Sokrates

Przedstawiamy pakiet publikacji, które każdy finansista powinien posiadać w swojej podręcznej biblioteczce, z nadzieją że znajdą Państwo w nich odpowiedź na chociaż część nurtujących problemów merytorycznych. Jeżeli zaś Państwa ciekawość nie zostanie w pełni zaspokojona a wątpliwości nadal pozostaną nierozwiane, zachęcamy do skorzystania z dostępnych u nas szkoleń bądź zaprojektowania własnego programu, który spróbujemy wspólnie zrealizować.

Wędzki Dariusz
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Dla finansisty znajomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest koniecznością - bez niej nie sposób podjąć właściwej decyzji finansowej. Analiza wskaźnikowa dostarcza najważniejszych informacji o sytuacji finansowej. Cieszy się popularnością wśród praktyków finansów i ekonomii, gdyż posiada wiele zastosowań.
 
Burton G. Malkiel
Błądząc po Wall Street. Sprawdzona strategia skutecznego inwestowania
Książka jest najnowszym, dziesiątym już wydaniem słynnego bestsellera Burtona G. Malkiela. Ta klasyczna pozycja, uważana na świecie za jeden z najważniejszych przewodników dotyczących inwestowania. Publikacja zawiera praktyczne, sprawdzone porady inwestycyjne, niezwykle przydatne zarówno dla doświadczonych inwestorów indywidualnych, jak i osób zamierzających dopiero rozpocząć działalność na rynkach kapitałowych.
 
Goliszewski Jacek
Controlling Koncepcja, zastosowania, wdrożenie.
Celem książki jest kompleksowe przedstawienie zagadnienia controllingu i wskazanie możliwości jego realizacji w przedsiębiorstwie. Opisuje metody projektowania i wdrażania systemu controllingu. Cennym uzupełnieniem prezentowanych rozważań są przykłady praktycznej realizacji controllingu oraz studia przypadków.

 
Więcław Wojciech
Konsolidacja sprawozdań finansowych. Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR
Publikacja przedstawia tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek oraz ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

 
Redakcja naukowa: Monika Łada
Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza. Zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi
Rozwój wymiany informacji zarządczej na poziomie międzyorganizacyjnym ma dla współczesnej rachunkowości zarządczej przełomowe znaczenie. Wskazane metody międzyorganizacyjnej rachunkowości zarządczej zostały omówione w niniejszej publikacji.

 
Schwager Jack D.
Mistrzowie rynków finansowych
Publikacja ta w Stanach Zjednoczonych zaliczana jest do kanonu książek na temat inwestowania. Zawiera wywiady przeprowadzone przez Jacka Schwagera z inwestorami, którzy działają na różnych rynkach (akcje, forex, kontrakty futures) i stosują odmienne techniki inwestycyjne, a których łączy to, że odnieśli SUKCES.

 
Rachunkowość zaawansowana
Globalizacja gospodarki powoduje, że w praktyce pojawiają się nowe procesy, które wymagają regulacji prawnych. W książce zostały wyjaśnione te zagadnienia z ustawy o rachunkowości, które sprawiają najwięcej problemów. 
Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja
Sposób i zakres wykorzystywania informacji finansowych przez zarządzających zależy od celów ich pozyskania. Autorzy szczegółowo omawiają w książce wszystkie podstawowe zagadnienia rachunkowości zarządczej. 
Karkowska Renata
Ryzyko systemowe. Charakter i źródła indywidualizacji w sektorze bankowym
Książka jest pierwszym tak obszernym opracowaniem zawierającym kompleksowy opis modeli do oceny ryzyka systemowego w sektorze bankowym. Autorka przedstawia także wyniki badań własnych wykonanych na podstawie indywidualnych banków z 31 krajów w Europie, w podziale na kraje rozwinięte i rozwijające się.
 
Wędzki Dariusz
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego
W książce zaprezentowano przystępne wyjaśnienia dotyczące treści pozycji sprawozdania finansowego przedsiębiorstw sporządzanego na podstawie polskiego prawa bilansowego. Obszerny opis zawartości pozycji jest osadzony zarówno w prawie bilansowym, jak i w praktyce sprawozdawczości finansowej w Polsce.
 
Staszkiewicz Piotr
Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych
Celem książki jest wskazanie granic i różnic oraz wzajemnych relacji między sprawozdawczością finansową a sprawozdawczością ostrożnościową, wykorzystywaną na potrzeby nadzoru finansowego. Większość przykładów ograniczono do rynku firm inwestycyjnych, a w szczególności do polskich domów maklerskich.
 
Bielecka Anna
Statystyka dla menedżerów. Teoria i praktyka
Statystyka dla menedżerów jest książką przeznaczoną dla studentów i praktyków zarządzania. Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych oraz od przedstawienia podstawowych pojęć, autorka omawia najważniejsze zagadnienia związane z zastosowaniem metod statystycznych w biznesie i ekonomii.
 
Bekas Monika
Windykacja należności w praktyce Jak weryfikować zdolność kredytową klientów i odzyskiwać pieniądze od dłużników
Książka jest poradnikiem prowadzenia bezpiecznego biznesu w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Powstała na podstawie osobistych doświadczeń Autorki oraz innych przedsiębiorców. Teorie i wnioski przedstawione w publikacji poparte zostały licznymi przykładami zaczerpniętymi z codziennej praktyki działania wielu podmiotów gospodarczych.
 
Kołosowska Bożena, Chojnacka Ewa, Tokarski Andrzej
Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw
Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku powinno mieć świadomie sformułowaną strategię finansowania działalności. Planowanie strategii finansowania umożliwia określenie potrzeb kapitałowych, źródeł pokrycia tych potrzeb i struktury kapitałowej w powiązaniu ze strukturą majątkową przedsiębiorstwa.

 
Rogowski Waldemar
Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki
Książka umożliwia zrozumienie zasad prowadzenia rachunku efektywności. Wskazuje zalety i wady metod oceny opłacalności oraz metod analizy ryzyka inwestycji. Książka jest przeznaczona dla potencjalnych inwestorów, menedżerów dokonujących oceny efektywności inwestycji, analityków finansowych i decydentów z różnych branż. Powszechnie uznawana jest za główną polskojęzyczną monografię z zakresu rachunku efektywności inwestycji.

Poniżej prezentujemy wybrany zestaw inspirujących artykułów z obszaru finansów i bankowości, w naszej opinii ciekawych i skłaniających do dalszych rozważań intelektualnych. Autorzy tych artykułów na co dzień pracują w znanych i renomowanych instytucjach finansowych, a po pracy jako pasjonaci problematyki finansowej chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i opiniami nt bieżącej sytuacji na rynkach finansowych, działań regulacyjnych, prawnego i finansowego funkcjonowania współczesnych instytucji oraz przedsiębiorstw.

LONDYN-BANK-CITY-fot.-Grzybowski"Bankowcy w ławkach" - wywiad z Dyrektorem Zarządzającym eForum Bankowość i Finanse - z cyklu rozmowy z przedstawicielami świata nauki i biznesu - opublikowany na Internet Manager www.im.org.pl. (czytaj więcej....)


pdfdr Mariusz Lipski w swoim eseju pt. Dylematy przedsiębiorstw związane z emisją akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie porusza ciekawy i aktualny temat związany z pozyskiwaniem przez przedsiębiorstwa kapitału, koncentrując się w swoich rozważaniach na emisji akcji poprzez regulowany rynek kapitałowy. Przeprowadzone przez Autora analizy wskazują, że GPW w Warszawie, jako miejsce pozyskiwania funduszy przez przedsiębiorstwa, obecnie zaczyna tracić na swojej atrakcyjności. Co jest odmienną tendencją w porównaniu do rozwiniętych europejskich rynków kapitałowych.(czytaj więcej....)
 
pdfAutorzy artykułu pt. Kredytowanie inwestycji w świetle zmian w regulacjach, Barbara Teisseyre oraz Krzysztof Czerkas w syntetyczny sposób prezentują najważniejsze zmiany w regulacjach w Prawie Bankowym, Restrukturyzacyjnym i Upadłościowym, które w istotny sposób wpłyną na zapatrywanie się banków na finansowanie inwestycji. Szczególną uwagę Autorzy koncentrują na rewolucyjnych zmianach w prawie upadłościowym związanych z procesami restrukturyzacyjnymi, ich zakresem oraz funkcjami. eForum Bankowość i Finanse dostrzegając praktyczne znaczenie tych zmian proponuje nowe szkolenie z zakresu procesów restrukturyzacyjnych, pt. Kredytowanie projektów inwestycyjnych po zmianach w regulacjach, prowadzone przez Autorów artykułu. (czytaj więcej....)
 
pdfEuropejski Bank Centralny stanowi jeden z istotnych elementów sieci bezpieczeństwa finansowego w Europie, który nie ponosi bezpośrednio odpowiedzialności za stabilność finansową i nadzór ostrożnościowy, jednak Traktat z Maastricht powierza mu sprawowanie funkcji organu doradczego i wspierającego w tym zakresie (czytaj więcej....)
 
pdfKażdy profesjonalnie działający podmiot życia gospodarczego - również Europejski Bank Centralny – ma w dzisiejszych czasach dwojaki wizerunek wiążący się z: jakością działania, czyli rzeczowymi wynikami oraz należącą do nich odpowiednią komunikacją (czytaj więcej....)
 
pdfDla osób szukających odpowiedzi na pytanie w jaki sposób EBC udało się stosunkowo szybko zdobyć wiarygodność i zaufanie na rynkach finansowych Europy oraz w jaki sposób dba o jego utrzymanie - znajdą Państwo w opracowaniu autorstwa Marty Keswoń i Anny Hyrlik "EBC - czynniki wpływające na budowanie jego wiarygodności na rynkach finansowych Europy". Niektóre rozdziały pracy mogą stanowić inspirację dla innych podmiotów gospodarczych dbających o image. (czytaj więcej....)
 

Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019