Błąd w sztuce lekarskiej- Zasady i przyczyny odpowiedzialności karnej lekarzy

Program Szkolenia

 1. Ustawa o zawodzie lekarza aspekt odpowiedzialności zawodowej lekarza.
 2. Zasady odpowiedzialności karnej w Polsce (wina umyślna i nieumyślna).
 3. Statystyka odpowiedzialności karnej lekarzy za błędy w sztuce lekarskiej w Polsce i krajach UE.
 4. Definicja błędu medycznego i najczęstsze przypadki błędu medycznego.
 5. Błąd diagnozy stanu zdrowia pacjenta.
 6. Błąd w zakresie niewłaściwego procesu leczenia pacjenta.
 7. Zgoda pacjenta na proces leczenia zaproponowany przez lekarza oraz zabieg chirurgiczny w kontekście odpowiedzialności karnej za błąd medyczny.
 8. Skutki błędu medycznego:
  1. nieumyślne spowodowanie śmierci pacjenta (art. 155 kk).
  2. ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 kk).
  3. inny uszczerbek na zdrowiu (art. 157 kk).
 9. Zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art.160 kk).
 10. Opinia biegłych z zakresu medycyny jako jeden z zasadniczych dowodów  w postępowaniu karnym w związku z popełnieniem błędu w sztuce lekarskiej.
 11. Dokumentacja medyczna przebiegu leczenia jako jeden z zasadniczych dowodów w postępowaniu karnym w związku z popełnieniem błędu w sztuce lekarskiej.
 12. Konsekwencje karne dla lekarza za błąd medyczny ( w tym m.in. zasady orzekania środka  karnego – zakazu wykonywania zawodu lekarza).
 13. Konsekwencje odpowiedzialności cywilnej dla lekarza za błąd medyczny (odszkodowanie, renta, zadośćuczynienie)
 14. Ubezpieczenie lekarza od odpowiedzialności cywilnej za błąd medyczny, jako sposób mitygacji ryzyka.
 15. Odpowiedzialność szpitala za błąd medyczny lekarza.

   Wykład obejmuje 4 godziny ( 4 x 45 minut)  i zawierał będzie odniesienia do konkretnych przypadków błędów medycznych, które znalazły finał w postepowaniu sądowym.