Finansowanie spółek na rynku kapitałowym

Program Szkolenia

 1. Źródła finansowania przedsiębiorstwa
  1. kapitał własny i jego znaczenie
  2. rodzaje kapitałów obcych
 2. Struktura i koszt kapitału
  1. podstawowe teorie i ich implikacje praktyczne
  2. znaczenie struktury kapitału
  3. koszt kapitału i jego istotność
 3. Pozyskiwanie kapitału własnego
  1. giełda i jej znaczenie
  2. rodzaje emisji
  3. klasyczne IPO na rynku głównym – case study
  4. wprowadzenie spółki na NewConnect – case study
  5. crowdfunding – case study
 4. Fundusze venture capital
  1. specyfika funduszy venture capital
  2. podstawowe zasady współpracy
  3. rola equity story w pozyskiwaniu finansowania – case study
 5. Emisja obligacji
  1. stan rynku obligacji w Polsce
  2. istota i rodzaje obligacji
  3. sposoby pozyskiwania kapitału – case study
 6. Relacje inwestorskie
  1. rola IR przy pozyskiwaniu kapitału
  2. współpraca z inwestorami po udanym procesie
  3. narzędzia i sposoby prowadzenia IR
  4. analiza wybranych przypadków spółek