Kredytowanie Projektów Inwestycyjnych po Zmianach w Regulacjach

Program Szkolenia
Informator

I. Kredytowanie działalności gospodarczej w świetle prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego po zmianach w 2016 roku.

II. Kredytowanie nieruchomości komercyjnych po zmianach prawa podatkowego w 2018 roku oraz zmianach standardów rachunkowości. Wpływ przepisów ogólnych i szczegółowych.

III. Kredytowanie fuzji i przejęć po zmianach w przepisach podatkowych w 2018 roku.

IV. Problemy z kredytowaniem energetyki odnawialnej po zmianach w prawie.

Informator

Profil

Szkolenie przeznaczone jest dla:
• departamentu bankowości korporacyjnej
• departamentu finansowania projektów inwestycyjnych
• departamentu ryzyka kredytowego
• departamentu audytu wewnętrznego
• departamentu prawnego
• departamentu compliance
• przedstawicieli spółek zależnych banków

Poziom
Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających średni i średnio-zaawansowany poziom wiedzy z obszaru ryzyka kredytowego i procedur kredytowych.

Metodyka
Zajęcia konwersatoryjne połączone z warsztatami oraz omawianiem case studies.

Informator