MSSF 9 – wyznaczanie odpisów aktualizujących

Program Szkolenia

Informator

 1. Wprowadzenie
  1. MSSF 9 – główne założenia standardu
  2. Definicja parametrów ryzyka kredytowego
  3. Filozofia ratingowa
  4. Definicje faz utraty wartości (stage)
 2. Odpis aktualizujący
  1. Definicja
  2. Horyzont wyznaczania
 3. Przesłanki utraty wartości
 4. Definicja default
 5. Istotny wzrost ryzyka kredytowego
  1. Definicja
  2. Przykłady
 6. Kalkulacja odpisów aktualizujących
  1. Wyznaczanie default rate i recovery rate
  2. Macierze migracji
  3. Kalkulacja PD i LGD
  4. Aproksymacja lifetime ECL
 7. Uwzględnienie przyszłych oczekiwań
 8. Ocena odpisów impairmentowych
  1. Back testy modeli
  2. Weryfikacja odpisów
 9. Ocena procesu wyznaczania odpisów
Informator

Profil
Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego,
audytu, osoby zajmujące się procesem kalkulacji odpisów zgodnie z MSSF 9.

Poziom
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu modeli ryzyka kredytowego w banku oraz obszaru utraty wartości.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu.

Informator