ZadzwońZapisz się!

Zapisy On-line

Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury
*Ceny netto obowiązują Instytucje, które są jednostkami budżetowymi a szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych, wówczas nie doliczany jest podatek VAT .