Projekty inwestycyjne w nowych pokryzysowych modelach biznesowych i strategiach przedsiębiorstw

Program Szkolenia
Informator
 1. Strategie przedsiębiorstw – nowe wyzwania i szanse
  • Zmiany w otoczeniu i ich wpływ na potencjał strategiczny przedsiębiorstwa
  • Weryfikacja priorytetów rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa
  • Optymalizacja portfela strategicznych obszarów działania
  • Ochrona źródeł przewagi konkurencyjnej
 2. Model biznesowy w nowych warunkach – redefinicja
  • Nowe wyzwania dla modeli biznesowych (automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja…)
  • Model Canvas jako narzędzie redefinicji modelu biznesowego
  • Przychodowe elementy modelu biznesowego Canvas
  • Kosztowe elementy modelu biznesowego Canvas
 • Projekty inwestycyjne jako sposoby realizacji strategii – wycena projektu inwestycyjnego
  • Charakterystyka projektów
  • Formuła realizacji projektu
  • Ocena opłacalności projektu (bezwzględna i względna)
  • Wycena ryzyka w projekcie inwestycyjnym
Informator

Profil:

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

 • przedsiębiorców stojących przed koniecznością redefiniowania swojego modelu biznesowego w sytuacji kryzysowej i pokryzysowej, którzy będą realizować projekty wdrożenia nowych strategii oraz modeli biznesowych,
 • kadry zarządzającej przedsiębiorstw, szczególnie z branż najbardziej dotkniętych popandemicznym kryzysem gospodarczym,
 • bankowych analityków kredytowych, którzy będą zaangażowani w proces oceny ryzyka kredytowego nowych projektów inwestycyjnych w okresie pandemii oraz okresie popandemicznym,
 • pracowników firm doradczych specjalizujących się w doradztwie restrukturyzacyjnym, szczególnie zaangażowanych w proces przygotowywania studiów wykonalności ekonomicznej projektów.

 

Poziom:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową lub średnią wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz analizy finansowej.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone będzie w dwóch formach: tradycyjnej formie konwersatorium/seminarium i ćwiczeniowej oraz rekomendowanego trybu online.

 

Informator