Budowa Modeli Scoringowych z Wykorzystaniem Regresji Logistycznej Scoring Kredytowy II - Szkolenie bardzo profesjonalne, przeprowadzone bardzo dobrze. Obszerny materiał został przekazany w sposób jasny i zrozumiały.

Dariusz Lichniak
Dep. Ryzyka
Raiffeisen Leasing Polska S.A.Finansowanie i Ocena Ryzyka Jednostek Samorządu Terytorialnego - Z mojego punktu widzenia szkolenie bardzo przydatne w zakresie zdobycia wiedzy na temat struktur i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Raiffeisen Leasing Polska S.A.Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Tematyka bardzo interesująca, przystępnie przekazane informacje i wiedza merytoryczna.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SAZarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - CRR &CRD - Bardzo wysokie umiejętności dydaktyczne trenera. W zrozumiały i przystępny i ciekawy sposób przekazany został niełatwy merytorycznie materiał. Chętnie pogłębiłabym wiedzę.

70342000000044440Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym. Warsztaty - Profesjonalizm i wiedza Pana Grzegorza Drąga, czyli szkolenie najwyższej klasy.

Jarosław Hyla
Dep. Zarządzania Ryzykiem i Analiz
Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-KredytowaOgólna Charakterstyka Wybranych Instrumentów Pochodnych - Profesjonalne. Wykładowca przygotowany i chętny do wyjaśniania wątpliwości słuchaczy. Prosty język zrozumiały dla uczestników.

Dorota Kałamajska
Wydział Obsługi Operacji Finansowych
Bank Gospodarstwa KrajowegoZarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych - Szkolenie ogólnie uważam za ciekawe i wartościowe. Prowadząca szkolenie okazała się osobą o biegłej znajomości tematyki szkolenia, dużej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, a z przekazanej wiedzy wynikało również spore doświadczenie, jakie posiada w tym zakresie.

Adrian Malinowski
Pion Relacji z Klientami i Sprzedaży
Bank Zachodni WBK SASpecyfika Finansowania Projektów Inwestycyjnych w Formule Corporate Finance i Project Finance - Połączenie wiedzy merytorycznej i ogromnej praktyki trenerów - rzadko spotykane na szkoleniach.

70342000000044440Prawno-Podatkowe Aspekty Leasingu - Prezentacja przygotowana i przedstawiona w sposób przekrojowy, teoria podparta przykładami praktycznymi, świadczy o kompetencji prowadzącego.

BZ WBK Finanse & Leasing S.A.Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynkow, Ewidencja i Rozliczenia - Prowadzący szkolenie wykazali się profesjonalizmem i imponującym poziomem wiedzy. Bardzo obszerny zakres informacji przekazanych podczas warsztatów.

Monika Świeżaczyńska-Brzostowska
DEP. OPERACJI
DZ BANK Polska SAZarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku - Szkolenie ciekawe poparte konkretnymi przykładami. Osoba prowadząca reagowała na potrzeby tematyczne grupy oraz skupiała sią na wybranych przez grupę aspektach z zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Sygma Banque Societe Anonyme (SA) Oddział w PolsceInstrumenty Bankowe Zabezpieczające Płatności - Olbrzymia wiedza, praktyka, umiejętności wykładowcze.

Bank Gospodarki Żywnościowej SARyzyka Trudno Mierzalne. Zarządzanie, Ograniczanie i Pomiar - Szkolenie bardzo merytoryczne.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SAWalidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych. Zdolność Dyskryminacyjna. - Bardzo przydatne.

Antoni Lenard
DEP. RYZYKA; walidacja
Bank Millennium SABudowa Modeli Ratingowych i Scoringowych - Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Antoni Lenard
DEP. RYZYKA; walidacja
Bank Millennium SAPomiar Rentowności Skorygowanej o Ryzyko - ICCAP. Praktyka a Teoria - Bardzo ciekawy wykład. Kompetentny prowadzący, interesujące szkolenie.

Bartosz Świderski
Zespół Strategicznego Zarządzania Ryz. Kredytowym
Bank BPH SACRD IV - Zmiany w Adekwatności Kapitałowej i Zarządzaniu Ryzykiem Płynności - Przystępne wyjaśnienie skomplikowanych kwestii.

Jarosław Szturo
Dep. Zarządzania Ryzykiem-ICAAP/ Basel
Bank BPH SAAnaliza i Prognozowanie Szeregów Czasowych - Duża wiedza prowadzącego. Umiejętność wyjaśniania na bieżąco.

Marcin Tryba
Dep. Controllingu
ING Bank Śląski SAWycena Instrumentów Pochodnych - Bardzo przydatne z uwagi na kompetencje i umiejętności prezentacji wykładowcy.

Narodowy Bank PolskiOcena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym - Treść na odpowiednim poziomie, dobre tempo szkolenia, wiele przykładów z praktyki bankowej, omówienie całości materiału bez opóźnień.

Anna Włodarczyk
Departament Walidacji Modeli
ING Bank Śląski SAPapiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków i Ewidencja i Rozliczenia. - Szkolenie ciekawe i profesjonalnie przygotowane.

BRE Bank SAFirmy Leasingowe Wobec Podejrzenia "Prania Pieniędzy" - Bardzo dobrze - odpowiednie miejsce (parking!), temat, prowadzący, poczęstunki - wszystko OK.

Krzysztof Kacprzak
Dep. ds. Operacyjnych i Ryzyka/Windykacji
SEB LeasingPapiery Wartościowe - Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Rewelacyjnie prowadzona prezentacja, zwłaszcza z aktywizacją uczestników spotkania. Bardzo duża wiedza prowadzących, świetnie podana uczestnikom.

Irena Koziełło-Micewicz
Lufthansa Systems Poland Sp.z o.o.Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym - Warsztaty - Uczestniczyłam w przeszłości w szkoleniach prowadzonych przez Pana Grzegorza Drąga, i tak jak poprzednio nie zawiodły one moich oczekiwań.

Małgorzata Gorgoń
DIB-Biuro Inspekcji wydz. w Gdańsku
Urząd Komisji Nadzoru FinansowegoZarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo dobre szkolenie ale wymaga sporej wiedzy w temacie określania wymogów kapitałowych, modeli ryzyka aby efektywnie uczestniczyć i wykorzystać potem wiedzę w praktyce.

Grażyna Tadrzak
Dep. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym
Raiffeisen Bank Polska SAAnaliza Kredytowa Sprawozdań Kredytowych - Wyczerpujące merytorycznie, interesujące, prowadzone w bardzo ciekawy sposób.

NOBLE Bank SAPlanowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku. Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk - Szkolenie zgodne z oczekiwaniami i prezentacją. Pani Ewa jasno i precyzyjnie przedstawia poszczególne zagadnienia.

Agata Nieścieruk
DBK (Dep.Bankowości Komercyjnej i Specjalistycz.)
Urząd Komisji Nadzoru FinansowegoPlanowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku - Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk - Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone profesjonalnie.

Marta Janiuk
Dep. Ryzyka i Kontrolingu
DZ BANK AG S.A. Oddział w PolsceNowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece - Merytoryczna wiedza przekazana w przystępny sposób.

Marcin Sotkiewicz
Dep. zarządzania ryzykiem
Raiffeisen Leasing Polska S.A.Testy Warunków Skrajnych - Bardzo przydatne.

Małgorzata Kubik
Dep. Audytu Wewnętrznego
INVEST - BANK SAAnaliza Finansowa Podmiotów na Pełnej Księgowości oraz Ocena Projektów Inwestycyjnych - Podanie dodatkowych źródeł wiedzy, zachęcanie do zapoznania się z nimi, pozytywnie wpływa na dalszy rozwój. Omawiane zagadnienia pozwalają na zwrócenie uwagi na obszary wymagające dokształcenia - rozwoju osobistego.

70342000000044402Nowa Umowa Kapitałowa - Dla mnie, jako praktyka w budowie modeli PD, LGD, CCF szkolenie było interesujące i dało szerszy ogląd związany z wdrażaniem NUK, w szczególności w zakresie wyznaczania kapitału regulacyjnego i ekonomicznego.

Marcin Nadolny
PricewaterhouseCoopers PolskaZastosowanie Punktowych Metod Oceny Klientów - Rating/Scoring Kredytowy I - Ciekawe, szczegółowe, spełniło moje oczekiwania.

ING Lease Polska Sp. z o.o.Zmiany w Ochronie Danych Osobowych Spółek Leasingowych - Bardzo dobre.

Handlowy-Leasing Sp. z o.o.Finansowanie Nieruchomości - Dobrze zorganizowane, prowadzone profesjonalnie. Tematy przedstawione w sposób przystępny.

Roman Kuras
DAW
ING Bank Śląski SAOcena Przedsięwzięć Inwestycyjnych - Bardzo ciekawy sposób przekazywania wiedzy.

Bank Ochrony Środowiska SANarzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym. Warsztaty. - Bardzo wysoko.

NORDEA BANK POLSKA SAWprowadzenie do Data Miningu - Zadania i Metody - Szkolenie bardzo profesjonalne.

Wojciech Misiak
Dep. Nadzoru Bankowego ; wydział ryzyka dużych kon
Urząd Komisji Nadzoru FinansowegoZarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Nadzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych - Szkolenie przygotowane i zaprezentowane w sposób profesjonalny, w pełni omawiający zagadnienia związane zarówno z faktoringiem, jak i zarządzaniem ryzykiem w firmie faktoringowej.

Karolina Świderek
Departament Polityki Ryzyka
Narodowy Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o.Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia. - Bardzo interesujące! Dobry kontakt z członkami szkolenia, ciągła mobilizacja do uczestnictwa w dyskusjach.

Agnieszka Otto
Departament Rachunkowości Zarządczej
Bank Zachodni WBK SASekrety Sprawozdań Finansowych - Szkolenie przeprowadzone rzeczowo i bardzo czytelnie. Wykładowca potrafił zainteresować i zaciekawić uczestników.

Magdalena Sienkiewicz
Sprawozdania Finansowe i Treasury
"REAL -Sp. z o.o. i Spółka" Spółka KomandytowaZarządzanie Płynnością Banku - Bardzo dobre szkolenie. Bardzo szeroki zakres tematyczny obejmujący wszystkie istotne elementy.

Katarzyna Tomaszewska
Dep. Gospodarki Pienieżnej
VOLKSWAGEN BANK POLSKA SAFaktoring - Bezpieczna Forma Finansowania - Prowadzący ma ogromną wiedzę na temat faktoringu.

Marcin Strawczyński
Controlling and Treasury
Siemens Finance Sp. z o.o.Wyznaczanie Profilu Ryzyka Operacyjnego Instytucji Finansowej. Metody Pomiaru i Oceny Ryzyka - Czytelny i jasny przekaz materiału, ciekawe i obrazujące realia przykłady, gotowość prowadzącego do rozwiązywania i odpowiedzi na zadawane pytania pojawiające się w trakcie szkolenia.

70342000000044404Tworzenie, Planowanie, Struktura Efektywnego Projektu Inwestycyjnego - Świetnie prowadzone szkolenie, wspaniałe merytorycznie. Otwiera oczy na niektóre nieświadome aspekty oceny ryzyka project finance.

Adam Grzybowski
Biuro Ubezpieczeń Gwarantowanych przez Skarb Państ
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.Firmy Lesingowe Wobec Podejrzenia "Prania Pieniędzy" - Bardzo dobrze prowadzone, prowadzący wykazał się doskonałą znajomością treści ustaw. Duża wiedza merytoryczna i sprawnie przeprowadzone szkolenie.

Wojciech Strzeliński
Pion Rozwoju
BRE Leasing Sp. z o.o.Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICAAP - Warsztaty - Bardzo ciekawie i sprawnie przeprowadzone ćwiczenia wymagają aktywnego udziału uczestników dzięki czemu szkolenie nie jest monotonne.

BRE Bank Hipoteczny SAZarządzanie Ryzykiem Operacyjnym - Ciekawe, konkretne, bardzo dobre wprowadzenie do tematu. Dogłębna znajomość i wyczucie tematu poruszanych zagadnień. Ciekawy i spójny język prezentacji. Bardzo dobre przykłady.

Credit Agricole Bank Polska SAKapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Przejrzyście ustrukturyzowana prezentacja. Kompetentny prowadzący, umiejący przekazać swoją wiedzę, chętnie udzielający wyjaśnień. Zrealizowana całość przewidywanego materiału (co jest rzadkością w tego typu szkoleniach).

Anna Waluda
Positive Advisory Sp. z o.o.Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - Bardzo dobrze. Wyczerpujące informacje i przykłady, dobra współpraca z grupą.

Raiffeisen Leasing Polska S.A.Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczania i Windykacji Należności - Wysoki profesjonalizm, umiejętność przekazania wiedzy, poparta dużym doświadczeniem, w oparciu o prezentację bogatych przykładów z praktyki.

Anna Skrzypczyńska
wadliwy - DAW
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 • ABN Amro Bank (Polska)
 • Sp. z o.o.)
 • AIG Bank Polska S.A.
 • ALD Automotive Polska Sp. z o.o.
 • Alior Bank S.A.
 • Allianz Polska
 • Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o.
 • Asseco Poland S.A.
 • Aviva Investors Poland TFI S.A.
 • AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Bank BPH S.A. Grupa GE Capital
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank of China (Luxembourg) S.A.  Oddział w Polsce
 • Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Bankowy Fundusz Leasingowy S.A.
 • BANQUE PSA FINANCE SA Oddział w Polsce
 • Bawag Leasing & Fleet Sp. z o.o.
 • BNP - Paribas S.A. Oddział w Polsce
 • Bonair S.A.
 • BOT Górnictwo i Energetyka S.A.
 • BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
 • BRE Bank Hipoteczny S.A.
 • BRE Bank S.A.
 • BZ WBK Asset Management S.A.
 • BZ WBK Finanse & Leasing S.A.
 • BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Cetelem Bank S.A.
 • Citibank International PLC (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
 • Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
 • Coface Poland Insurance Service Sp. z o.o.
 • Commercial Union Polska
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
 • De Lage Landen Leasing Polska S.A.
 • Bank PBC S.A.
 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Diners Club Polska Sp. z o.o.
 • DNB Bank Polska S.A.
 • Dom Maklerski BZ WBK S.A.
 • Dresdner Bank AG S.A. Oddział w Polsce
 • DZ Bank Polska S.A.
 • Euro Bank S.A.
 • Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
 • FCE Bank Polska S.A.
 • FIAT Bank Polska S.A.
 • FM Bank PBP S.A.
 • Fortis Bank Polska S.A.
 • Fortis Lease Polska Sp. z o.o.
 • GE Money Bank S.A.
 • Getin Leasing S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • Handlowy-Leasing Sp. z o.o.
 • HSBC Bank Polska S.A.
 • Idea Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • ING Lease Polska Sp. z o.o.
 • Invest Bank S.A.
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 • Kredyt Bank S.A.
 • Lukas Bank S.A.
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
 • mBank S.A.
 • Mercedes-Benz Bank Polska S.A.
 • Millennium Leasing Sp. z o.o.
 • mLeasing Sp. z o.o.
 • Nafta Polska S.A.
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Narodowy Bank Polski
 • Noble Bank S.A.
 • Nordea Bank Polska S.A.
 • Open Life TU Życie S.A.
 • P4 Sp. z o.o. Play
 • Pekao Leasing i Finanse S.A.
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • PKO LEASING S.A.
 • Polbank EFG S.A.
 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. - T-Mobile Telefonia Komórkowa
 • Polski Związek Faktorów
 • Positive Advisory Sp. z o.o.
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • PricewaterhouseCoopers PwC
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
 • Psa Finance Polska Sp. z o.o.
 • Rabobank Polska S.A.
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • Raiffeisen Leasing Polska S.A.
 • RBS Bank (Polska) S.A.
 • Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
 • Santander Consumer Bank S.A.
 • Seb Leasing Polska Sp. z o.o.
 • SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
 • SGB-Bank S.A.
 • Siemens Finance Sp. z o.o.
 • Societe Generale S.A. Oddział w Polsce
 • Sygma Banque Societe Anonyme (S.A.) Oddział w Polsce
 • Tomczak & Partnerzy. Spółka adwokacka
 • Towarzystwo Zarządzające SKOK sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
 • Toyota Bank Polska S.A.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • VB Leasing Polska S.A.
 • Volkswagen Bank Polska S.A.
 • Vsoft S.A.
 • Związek Polskiego Leasingu