Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

 • Szczegółowe omówienie narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym: ocena ryzyka, kluczowe wskaźniki ryzyka, baza zdarzeń operacyjnych, analiza scenariuszy, mapy ryzyka, profil ryzyka
 • Sposoby definiowania apetytu na ryzyko operacyjne oraz wyznaczania limitów  ryzyka
 • Aktualny profil ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych - Polska i świat
 • Regulacje nadzoru w zakresie ryzyka operacyjnego - stan aktualny oraz projekty zmian
 • Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego – kapitał regulacyjny i ekonomiczny
 • Budowa skutecznego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym – czynniki sukcesu
 • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami z sektora finansowego

Wykładowcy

Grzegorz Drąg, Dyrektor Departamentu Ryzyka Operacyjnego, Bank BGŻ BNP Paribas SA – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Ekonomia. Ukończył także studia MBA na Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. W ramach swoich obowiązków kształtuje metodykę i rozwija narzędzia w zakresie ryzyka operacyjnego i finansowego.

Wcześniej wieloletni pracownik Fortis Bank Polska SA. Karierę zawodową rozpoczynał jako specjalista ds. operacji zagranicznych w Departamencie Operacji, następnie był kolejno specjalistą ds. kontroli księgowej w Departamencie Rachunkowości, starszym specjalistą ds. ryzyka w Departamencie Ryzyka. Od 2004 roku pracuje w Raiffeisen Bank Polska SA. zajmując obecnie stanowisko Dyrektora ds. Ryzyka Operacyjnego i Finansowego. Prowadzi cykliczne szkolenia wewnętrzne dla pracowników Raiffeisen Bank Polska S.A. z zakresu zarządzania ryzykiem.


I. Podstawowe pojęcia i definicje ryzyka operacyjnego:

 • Definicja ryzyka operacyjnego
 • Czynniki ryzyka operacyjnego
 • Kategorie ryzyka operacyjnego

II. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym:

 • Model procesu zarządzania ryzykiem
 • Organizacja procesu zarządzania ryzykiem

III. Aktualny profil ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych:

 • Wzrost zagrożeń ryzyka operacyjnego
 • Kluczowe  ryzyka operacyjne w instytucjach finansowych – Polska i świat

IV.  Cel i wyzwania zarządzania ryzykiem operacyjnym

V. Podstawowe regulacje nadzorcze:

 • Aktualne rekomendacje i uchwały
 • Projekty nowych regulacji

VI.  Strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym:

 • Podstawowe elementy strategii zarządzania ryzykiem
 • Budowa efektywnej strategii zarządzania ryzykiem

VII.  Narzędzia zarządzania ryzykiem operacyjnym – przegląd

VIII. Bazy zdarzeń operacyjnych:

 • Bay wewnętrzne
 • Bazy zewnętrzne
 • Zapewnienie jakości danych

IX. Ocena ryzyka operacyjnego:

 • Modele oceny ryzyka i kontroli
 • Przykłady praktyczne

X. Analiza scenariuszy:

 • Modele analizy scenariuszy
 • Przykłady praktyczne

XI. Kluczowe wskaźniki ryzyka:

 • Wskaźniki prewencyjne i detekcyjne
 • Przykłady praktyczne

XII. Mapy ryzyka operacyjnego

XIII. Profil ryzyka i wyznaczanie apetytu na ryzyko operacyjne

XIV. Metody wyliczania wymogów kapitałowych

 • Kapitał regulacyjny
 • Kapitał ekonomiczny

XV. Testy warunków skrajnych, benchmarking i backtesting

 

 

 

 

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

 • Pracowników departamentów ryzyka, kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa, compliance, operacji oraz audytu wewnętrznego pragnących pogłębić, uzupełnić czy rozszerzyć posiadaną wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej

Poziom
Szkolenie ma charakter przekrojowy  i stanowi kompendium wiedzy z zakresu procesów i narzędzi zarządzania ryzykiem operacyjnym. Skierowane jest do osób posiadających wiedzę na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z licznymi przykładami praktycznych rozwiązań w zakresie poszczególnych narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem. Wykładowca tworzy podczas szkolenia otwartą atmosferę sprzyjającą dyskusji, rozwiązywaniu postawionych problemów praktycznych oraz wzajemnej wymianie doświadczeń.

Plan Szkolenia
9:15 – Rejestracja
9:30 – Rozpoczęcie szkolenia
10:45 – 11:00 – Przerwa na kawę
13:00 – 13:45 – Przerwa na obiad
15:15 – 15:30 – Przerwa na kawę
16:30 – 17.00 – Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia

28-29/03/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 26/02/2019

Rezerwacja dokonana po - 26/02/2019

Warszawa, 28-29/03/2019 1950 +VAT 2250 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Szkolenie ciekawe poparte konkretnymi przykładami. Osoba prowadząca reagowała na potrzeby tematyczne grupy oraz skupiała sią na wybranych przez grupę aspektach z zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Sygma Banque Societe Anonyme (SA) Oddział w PolsceZagadnienia ciekawe, szczególnie informacje wynikające z doświadczenia i praktyki prowadzącego.

Bank Zachodni WBK SAZdecydowanym plusem szkolenia jest praktyczna wiedza prowadzącego, interakcja z uczestnikami i wymiana doświadczeń.

Katarzyna Koszałko
Biuro Ryzyka- Zespół Ryzyka Operacyjnego
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SALogiczna i obszerna forma szkolenia w charakterze wykładu, uzupełnionego dyskusją, i dialogiem z uczestnikami oraz licznymi przykładami z praktyki zawodowej.

Grażyna Sobierska
Departament Operacji Zagranicznych
Bank Gospodarki Żywnościowej SACiekawe wprowadzenie do tematyki ryzyka operacyjnego z wieloma przykładami i wartościowymi dyskusjami.

Adam Olewiecki
D.Adekwatności Kapitał. i R.Oper.; Zesp.Walidacji
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SAKonkretne, przydatne informacje, przedstawione w dynamiczny, ciekawy sposób.


Oney Polska S.A.Bardzo pozytywnie.

Robert Kula
Departament Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym
ING Bank Śląski SASzkolenie profesjonalne, dostosowane do uczestników.

Daria Świniarska
Dep.Bankowości i Jakości;Dział Ryzyka Operacyjnego
Sygma Banque Societe Anonyme (SA) Oddział w PolsceSzkolenie warte polecenia, świetny wykładowca, praktyk bankowy.

Joanna Grynfelder
Departament Prawny
DZ BANK Polska SAProwadzone w interesujący sposób szkolenie, obszerny i kompletny zakres.

Bank Handlowy w Warszawie SArejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

 • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
 • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

 • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
 • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

 • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

 • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
 • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
 • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
 • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019