Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

 • Wymogi do budowy modeli ratingowych
 • Wymogi do procesu walidacji modeli
 • Audyt modeli ratingowych – najważniejsze aspekty
 • Ocena budowy modelu ratingowego (case study)
 • Ocena procesu walidacji modelu ratingowego (case study)
 • Ocena monitoringu modelu ratingowego (case study)
 • Use test i experience test – w jakich procesach model jest wykorzystywany?
 • Jak opracować kompleksowy program audytu modeli ratingowych? (case study)

Wykładowcy

Aleksandra Babiarz,  matematyk z wykształcenia i zamiłowania. W bankowości od 2008 roku, początkowo zajmowała się operacjami bankowymi i ryzykiem reputacyjnym i compliance, a także AML, następnie pracowała w Departamencie Zarządzania Ryzykiem, gdzie zajmowała się ryzykiem kredytowym (głównie metoda IRB, testy warunków skrajnych, proces ICAAP, rekomendacje KNF S i T, limity kapitałowe). Kolejny etap to praca w Departamencie Audytu Wewnętrznego, w Zespole Audytu Ryzyka Kredytowego, gdzie zajmowała się głównie aspektami ilościowymi audytu w zakresie ryzyka kredytowego (modele ratingowe i scoringowe, modele rezerw, testy warunków skrajnych, proces ICAAP, rekomendacje KNF R, S, T i C). Aktualnie jest ekspertem w Zespole ds. Walidacji Modeli. Przeprowadziła cykl szkoleń wewnętrznych dla pracowników audytu z zakresu metod statystycznych oraz liczne szkolenia zewnętrzne z ryzyka kredytowego.


I.  Wymogi odnośnie budowy modeli ratingowych

II.  Wymogi odnośnie walidacji modeli ratingowych

 • Walidacja ilościowa i jakościowa
 • Testy walidacyjne
 • Częstotliwość walidacji

III.  Audyt modeli ratingowych – najważniejsze aspekty

 • Kluczowe kwestie odnośnie budowy modeli
 • Kluczowe kwestie odnośnie walidacji modeli
 • Kluczowe kwestie odnośnie monitoringu modeli

IV.  Ocena procesu budowy modelu ratingowego (case study)

 • Szczegółowość dokumentacji modelu
 • Stosowane metody statystyczne
 • Omówienie poszczególnych etapów budowy
 • Ocena jakości modelu
 • Kalibracja modelu

V.  Ocena procesu walidacji modelu ratingowego (case study)

 • Aspekty ilościowe i jakościowe
 • Wykorzystanie modelu
 • Dobór testów walidacyjnych
 • Back testy modeli

VI.  Ocena monitoringu modelu ratingowego (case study)

 • Częstotliwość monitoringu
 • Zakres monitoringu
 • Eskalacja i działania naprawcze

VII.  Use test i experience test – w jakich procesach model jest wykorzystywany

VIII.  Jak opracować kompleksowy program audytu modeli ratingowych

Profil

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego (w tym osoby zajmujące się budową oraz walidacją modeli ratingowych), audytu, compliance.

Poziom

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu budowy modeli ryzyka kredytowego w banku oraz ich wykorzystania w obszarze ryzyka.

Metodyka

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu wzbogaconego o praktyczne przykłady (case study).

Plan Szkolenia

8:45 – Rejestracja
9:00 – Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 – Przerwa na kawę
12:15-13:15 – Przerwa na obiad
14:45-15:00 – Przerwa na kawę
16:30 – Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia

15/03/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 13/02/2019

Rezerwacja dokonana po - 13/02/2019

Warszawa, 15/03/2019 1650 +VAT 1950 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

rejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

 • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
 • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

 • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
 • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

 • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

 • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
 • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
 • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
 • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019