Windykacja Należności Bankowych bez Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

Program Szkolenia
Informator

I. Windykacja należności w praktyce
•Windykacja jako etap zarządzania należnościami
• Modele i narzędzia windykacji
• Działania podejmowane na różnych etapach windykacji

II. Utrata przez banki BTE – wpływ na windykacje
• Czym był dla banku bankowy tytułu egzekucyjny
• Powody likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego
• Skutki dla windykacji likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego

III. Specyfika windykacji w bankach – zmiany w bankach po likwidacji BTE
•Windykacja jako etap zarządzania ryzykiem kredytowym
• Modele i narzędzia windykacji po likwidacji BTE
• Tryb dochodzenia należności na etapie windykacji – windykacja miękka i twarda
•Windykacja prawnych zabezpieczeń

IV. Sprzedaż wierzytelności bankowych jako narzędzie windykacyjne
• Rynek obrotu należnościami bankowymi w Polsce
• Przebieg procesu sprzedaży wierzytelności bankowych
•Wady i zalety sprzedaży wierzytelności

Informator

Profil
Szkolenie przeznaczone jest dla osób już zajmujących się ryzykiem banku, windykacją należności bankowych na każdym jej etapie lub planujących, że będą to robiły w przyszłości. Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla pracowników departamentów/jednostek:
•Windykacji
• Ryzyka
• Prawnych
•Analiz
•Opiekunów klienta
• Handlowych

Poziom
Osoby rozumiejące specyfikę działalności banku oraz istotę procesu windykacji. Nie jest wymagane
doświadczenie w zajmowaniu się windykacją należności.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie konwersatorium połączonego z ćwiczeniami.

Informator