Wykładowcy

Nasi Wykładowcy

Posiadają bardzo bogate i długoletnie doświadczenie praktyczne w branży finansowej, w tym bankowej oraz umiejętności dydaktyczne przekazywania wiedzy uczestnikom zajęć. Ich doświadczenie i profesjonalizm zapewniają najwyższą jakość i wysoki standard szkoleń potwierdzony rekomendacjami wielu uczestników.

Prof. Nadzw. Dr Hab. Waldemar Rogowski

Wieloletni praktyk gospodarczy, z ponad 20 letnim doświadczeniem w instytucjach finansowych. Dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH.

https://waldemar-rogowski.pl

  • Finanse Przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie Ryzykiem
  • Wycena przedsiębiorstw

Grzegorz Drąg

Dyrektor Departamentu Ryzyka Operacyjnego, Bank BGŻ BNP Paribas SA. W ramach swoich obowiązków kształtuje metodykę i rozwija narzędzia w zakresie ryzyka operacyjnego i finansowego. Wcześniej wieloletni pracownik Raiffeisen Bank Polska S.A., Fortis Bank Polska SA. Prowadził cykliczne szkolenia wewnętrzne dla pracowników z zakresu zarządzania ryzykiem.

  • Ryzyko Operacyjne

Robert Midura

Konsultant, wcześniej Dyrektor Generalny Obszaru Operacji, Alior Bank SA, Prezes Alior Raty Sp. z o.o. Poprzednio pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Obszarem Operacji w BPH SA. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując kolejno w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku PeKaO SA, Departamencie Skarbu/Obszar Rozliczeń PBK SA a także Departamencie Operacyjnym tegoż Banku. Prelegent i prowadzący szeregu konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych tematyce płatności i outsourcingowi, m.in. w Warszawie, Amsterdamie, Pradze, Wiedniu, Londynie i Moskwie. 

  • Rynek Papierów wartościowych

Piotr Domański

Dyrektor Biura Powierniczego Banku BPH SA – kieruje działalnością powierniczą banku – adresowaną do profesjonalnych uczestników rynku, w tym usługami depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych. Poprzednio pracował na stanowisku Kierownika Zespołu Operacji na Papierach Wartościowych w Departamencie Rozliczeń Transakcji Skarbowych. Odpowiadał za zespół rozliczający transakcje treasury Banku na papierach wartościowych na wszystkich rynkach oraz operacjach na papierach wartościowych dla klientów Departamentu Powierniczego. Posiada Operations Certificate (securities opeartions) wydawany przez International Capiltal Markets Association.

  • Rynek papierów wartościowych