Zakres i przesłanki odpowiedzialności karnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Program Szkolenia

 1. Zasady odpowiedzialności karnej.
 2. Statystyka przestępstw gospodarczych w Polsce i charakterystyka najczęściej występujących rodzajów przestępstw gospodarczych.
 3. Ryzyko gospodarcze i przekroczenie ryzyka gospodarczego jako podstawa odpowiedzialności karnej przedsiębiorcy.
 4. Przestępstwo oszustwa oraz przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości
 5. Przestępstwo tzw. oszustwa finansowego – art. 297 kk.
 6. Kiedy niewykonanie umowy przez przedsiębiorcę nie jest przestępstwem oszustwa.
 7. Kiedy mamy do czynienia z przestępstwem przywłaszczenia mienia przez przedsiębiorcę.
 8. Przestępstwo tzw. fałszu intelektualnego w postaci faktury.
 9. Przestępstwo tzw. łapownictwa menedżerskiego art. 296 a kk.
 10. Przestępstwo tzw. karuzeli vat-owskiej oraz przestępstwa akcyzowe.
 11. Przestępstwo tzw. prania brudnych pieniędzy – art. 299 kk.
 12. Zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy w przypadku podjętych czynności w związku z grożącą mu niewypłacalnością lub upadłością – art. 300 kk i 302 kk.
 13. Zasady odpowiedzialności za tzw. pozorne bankructwo przedsiębiorstwa.
 14. Przestępstwo tzw. zakłócenia przetargu publicznego – art. 305 kk.
 15. Zasady odpowiedzialności za nierzetelne prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa.
 16. Konsekwencje karne dla przedsiębiorcy w razie popełnienia przestępstw gospodarczych:
  1. przepadek przedsiębiorstwa,
  2. obowiązek naprawienia szkody lub jej równowartości.
 17. Dyskusja

  Uwaga ! W każdym omawianym  przypadku  przedstawiane będą przypadki, które miały miejsce w rzeczywistości, ale bez podawania dokładnych danych osobowych i miejsca zdarzenia.