Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Narzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych

Program Szkolenia
Informator

I. Specyfika działalności faktora

II. Ryzyko w działalności faktora
• Ryzyko w działalności gospodarczej
• Rodzaje ryzyka w działalności faktora
• Ryzyko specyficzne w działalności faktora
• Identyfikacja i ocena poziomu ryzyka

III. Zarządzanie ryzykiem faktora
• Zasady zarządzania ryzykiem
• Zarządzanie ryzykiem w instytucji faktoringowej
• Rola zabezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem
• Rodzaje zabezpieczeń
• Rodzaje zabezpieczeń należności faktoringowych

Informator

Profil
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się procesem zarządzania ryzykiem transakcji faktoringowych oraz ryzykiem faktoranta na każdym etapie procesu współpracy z faktorantem.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników departamentów/jednostek:
•Analiz
• Ryzyka
•Opiekunów klienta korporacyjnego
• Handlowych
•Windykacji
• Faktoringu

Poziom
Szkolenie skierowane jest głównie do osób pragnących poznać lub rozwinąć posiadaną już wiedzę oraz kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z działalnością faktoringową. Wskazana jest znajomość finansów przedsiębiorstwa oraz rachunkowości finansowej. Konieczne jest rozumienie istoty oraz funkcji procesu zarządzania ryzykiem.
Pożądane jest posiadanie umiejętności analitycznych, wnioskowania oraz syntetyzowania.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów
połączonych z ćwiczeniami.

Informator