Zarządzanie Ryzykiem Koncentracji 

Program Szkolenia
Informator

I. Wprowadzenie
▪ Definicja i rodzaje ryzyka koncentracji
▪ Podstawy regulacyjne obowiązujące w zakresie ryzyka koncentracji

II. Testy Warunków Skrajnych
▪ Rodzaje testów
▪ Przykładowe scenariusze

III. Limity koncentracji
▪ Analiza portfela
▪ Rodzaje limitów koncentracji
▪ Wymogi w zakresie ustalania limitów
▪ Monitorowanie limitów
▪ Proces zarządzania limitami
▪ Wskaźniki wczesnego ostrzegania

IV. Pomiar ryzyka koncentracji
▪ Miary koncentracji
▪ Wykorzystywanie miar w procesie zarządzania ryzykiem
▪ Modele kapitału dla ryzyka koncentracji

V. Apetyt na ryzyko koncentracji

VI. Zarządzanie ryzykiem koncentracji
▪ Dobre praktyki
▪ Monitoring i raportowanie ryzyka koncentracji
▪ Polityka zarządzania ryzykiem koncentracji

Informator

Profil

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników departamentów ryzyka kredytowego, audytu, compliance, osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej i proces ICAAP.

Poziom

Oczekuje się, że uczestnicy posiadają ogólną znajomość problematyki ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji. Rekomendowane jest praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, w tym kredytowym i koncentracji.

Metodyka

Zajęcia prowadzone w formie wykładu, z omówieniem miar koncentracji, na przykładach w ms excel.

Informator