Zarządzanie ryzykiem projektów biznesowych 16 h + 8 h

Program Szkolenia

Informator
 1. Wprowadzenie do ryzyka projektów biznesowych
  1. Ryzyko i niepewność w projekcie biznesowym.
  2. Ryzyko w projekcie w formule corporate finance i project finance.
  3. Cechy procesu zarządzania ryzykiem projektu biznesowego.
  4. Etapy procesu zarządzania ryzykiem projektu biznesowego.
 2. Identyfikacja i kategoryzacja ryzyka projektu biznesowego
  1. Ryzyko systematyczne i specyficzne.
  2. Ryzyko makroglobalne (polityczne, regulacyjne, rynkowe, walutowe, surowcowe).
  3. Ryzyko makroekonomiczne (rynkowe, polityczne, regulacyjne, podatkowe, inflacyjne).
  4. Omówienie poszczególnych rodzajów ryzyka specyficznego projektu biznesowego (miejsca, czasu, zasobów) w tym archeologiczne, klimatyczne, środowiskowe, geologiczne.
 3. Kwantyfikacja ryzyka projektu biznesowego 
  1. Analiza wrażliwości (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady).
  2. Analiza scenariuszy (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady).
  3. Analiza symulacyjna (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady).
 4. Mapa ryzyka i wybór strategii mitygacji zidentyfikowanych rodzajów ryzyka projektu biznesowego
 5. Case studies w zakresie zarządzania ryzykiem projektów biznesowych 8 h.
Informator

Szkolenie stanowi część cyklu Akademia Finansów Projektów Biznesowych. Można je zakupić oddzielnie bądź jako blok tematyczny – czyli 3 szkolenia lub wybrane, np. 2 szkolenia.

Informator