ZadzwońZapisz się!
Zarządzanie Ryzykiem Koncentracji w Świetle Znowelizowanej Rekomendacji C
Program Szkolenia
Informator

I. Wprowadzenie
▪ Podstawowe pojęcia: definicja i rodzaje
ryzyka koncentracji
▪ Podstawy regulacyjne obowiązujące w
zakresie ryzyka koncentracji

II. CEBS GUIDELINES NO 31
▪ Zakres przedmiotowy wytycznych
▪ Transpozycja na polski grunt

III. Znowelizowana rekomendacja C
▪ Co nowego – porównanie do „starej”
rekomendacji C
▪ Na co oprócz limitów, kładzie nacisk
rekomendacja C
▪ Wyzwania

IV. Limity
▪ Rodzaje limitów koncentracji
▪ Wyłączenia spod limitów koncentracji
▪ Wymogi minimalne w zakresie ustalania
wysokości limitów
▪ Proces zarządzania limitami
▪ Wskaźniki wczesnego ostrzegania

V. Alternatywne sposoby pomiaru ryzyka
koncentracji
▪ Wskaźniki (GINI, HHI, DISTANCE
MEASURES)
▪ Modele (IRB, modele symulacyjne)
▪ Stress testy (w procesie ICAAP, na
potrzeby ryzyka koncentracji)

VI. Przegląd literatury przedmiotu

Informator

Profil

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej – pracowników departamentów ryzyka systemowego, a także dla osób z obszaru audytu wewnętrznego i compliance.

Poziom

Oczekuje się, że uczestnicy posiadają ogólną znajomość problematyki ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji na poziomie średnim. Rekomendowane jest praktyczne
doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym kredytowym.

Metodyka

Zajęcia warsztatowe poprzedzone wprowadzeniem
teoretycznym w postaci wykładu.

Informator