ZadzwońZapisz się!

Kalendarz

Wrz
10
czw
2020
Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym
Wrz 10 – Wrz 11 całodniowy
Planowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku. Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk z Uwzględnieniem Wybranych Zmian Planowanych w CRR II oraz Bazylei IV
Wrz 10 – Wrz 11 całodniowy
Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych
Wrz 10 – Wrz 11 całodniowy
Wrz
11
pt
2020
Zarządzanie Ryzykiem Modeli Zgodnie z Wymogami Rekomendacji W. Warsztaty
Wrz 11 całodniowy
Wrz
15
wt
2020
Specyfika Finansowania Projektów Inwestycyjnych w Formule Corporate Finance i Project Finance
Wrz 15 – Wrz 16 całodniowy
Wrz
17
czw
2020
Bazylea IV – Nowe Wyzwania dla Sektora Bankowego
Wrz 17 – Wrz 18 całodniowy
Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym z Uwzględnieniem Nowych Wymagań Nadzorczych, w tym w Ramach Bazylei IV
Wrz 17 – Wrz 18 całodniowy
Wrz
18
pt
2020
Audyt Modeli Ratingowych
Wrz 18 całodniowy
Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych – Warsztaty
Wrz 18 całodniowy
Wrz
22
wt
2020
Modele Biznesowe i Strategie Przedsiębiorstw w Trakcie i Po Pandemii – Aspekty Finansowe
Wrz 22 – Wrz 23 całodniowy