ZadzwońZapisz się!

Kalendarz

  Wrz
  6
  pt
  2019
  Zarządzanie Ryzykiem Koncentracji w Świetle Znowelizowanej Rekomendacji C
  Wrz 6 całodniowy
  Wrz
  13
  pt
  2019
  Audyt Modeli Ratingowych
  Wrz 13 całodniowy
  Wrz
  19
  czw
  2019
  Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym z Uwzględnieniem Nowych Wymagań Nadzorczych, w tym w Ramach Bazylei IV
  Wrz 19 – Wrz 20 całodniowy
  Wrz
  20
  pt
  2019
  Windykacja Należności Bankowych Bez Bankowego Tytułu Egzekucyjnego
  Wrz 20 całodniowy
  Wyznaczanie Profilu Ryzyka Operacyjnego Instytucji Finansowej. Metody Pomiaru i Oceny Ryzyka
  Wrz 20 całodniowy
  Wrz
  24
  wt
  2019
  Specyfika Finansowania Projektów Inwestycyjnych w Formule Corporate Finance i Project Finance
  Wrz 24 – Wrz 25 całodniowy
  Wrz
  26
  czw
  2019
  Efektywne Narzędzia Windykacji Wierzytelności Faktoringowych
  Wrz 26 całodniowy
  Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Narzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych
  Wrz 26 całodniowy
  Wrz
  27
  pt
  2019
  Impairment w Pigułce. MSSF 9
  Wrz 27 całodniowy
  Kredytowanie Projektów Inwestycyjnych po Zmianach w Regulacjach
  Wrz 27 całodniowy