Kalendarz

wrz.
8
śr.
2021
Kredytowanie Projektów Inwestycyjnych po Zmianach w Regulacjach
wrz. 8 całodniowy
wrz.
9
czw
2021
Bazylea IV – Nowe Wyzwania dla Sektora Bankowego
wrz. 9 – wrz. 10 całodniowy
wrz.
14
wt.
2021
Modele Biznesowe i Strategie Przedsiębiorstw w Trakcie i Po Pandemii – Aspekty Finansowe
wrz. 14 – wrz. 15 całodniowy
Specyfika Finansowania Projektów Inwestycyjnych w Formule Corporate Finance i Project Finance
wrz. 14 – wrz. 15 całodniowy
wrz.
16
czw
2021
Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym
wrz. 16 – wrz. 17 całodniowy
wrz.
17
pt.
2021
Zarządzanie Ryzykiem Koncentracji
wrz. 17 całodniowy
wrz.
21
wt.
2021
Projekty Inwestycyjne w Nowych Pokryzysowych Modelach Biznesowych i Strategiach Przedsiębiorstw
wrz. 21 – wrz. 22 całodniowy
wrz.
23
czw
2021
Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych
wrz. 23 – wrz. 24 całodniowy
Wycena Instrumentów Pochodnych
wrz. 23 – wrz. 24 całodniowy
Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym z Uwzględnieniem Nowych Wymagań Nadzorczych, w tym w Ramach Bazylei IV
wrz. 23 – wrz. 24 całodniowy