Szkolenia Otwarte

Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019

Rekomendacje Uczestnikow
Ogólna Charakterstyka Wybranych Instrumentów Pochodnych - Profesjonalne. Wykładowca przygotowany i chętny do wyjaśniania wątpliwości słuchaczy. Prosty język zrozumiały dla uczestników.

Dorota Kałamajska
Wydział Obsługi Operacji Finansowych
Bank Gospodarstwa KrajowegoFirmy Lesingowe Wobec Podejrzenia "Prania Pieniędzy" - Bardzo dobrze prowadzone, prowadzący wykazał się doskonałą znajomością treści ustaw. Duża wiedza merytoryczna i sprawnie przeprowadzone szkolenie.

Wojciech Strzeliński
Pion Rozwoju
BRE Leasing Sp. z o.o.Ryzyka Trudno Mierzalne. Zarządzanie, Ograniczanie i Pomiar - Szkolenie bardzo merytoryczne.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SACRD IV - Zmiany w Adekwatności Kapitałowej i Zarządzaniu Ryzykiem Płynności - Przystępne wyjaśnienie skomplikowanych kwestii.

Jarosław Szturo
Dep. Zarządzania Ryzykiem-ICAAP/ Basel
Bank BPH SAFinansowanie i Ocena Ryzyka Jednostek Samorządu Terytorialnego - Z mojego punktu widzenia szkolenie bardzo przydatne w zakresie zdobycia wiedzy na temat struktur i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Raiffeisen Leasing Polska S.A.Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym. Warsztaty - Profesjonalizm i wiedza Pana Grzegorza Drąga, czyli szkolenie najwyższej klasy.

Jarosław Hyla
Dep. Zarządzania Ryzykiem i Analiz
Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-KredytowaWalidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych. Zdolność Dyskryminacyjna. - Bardzo przydatne.

Antoni Lenard
DEP. RYZYKA; walidacja
Bank Millennium SABudowa Modeli Scoringowych z Wykorzystaniem Regresji Logistycznej Scoring Kredytowy II - Szkolenie bardzo profesjonalne, przeprowadzone bardzo dobrze. Obszerny materiał został przekazany w sposób jasny i zrozumiały.

Dariusz Lichniak
Dep. Ryzyka
Raiffeisen Leasing Polska S.A.Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Nadzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych - Szkolenie przygotowane i zaprezentowane w sposób profesjonalny, w pełni omawiający zagadnienia związane zarówno z faktoringiem, jak i zarządzaniem ryzykiem w firmie faktoringowej.

Karolina Świderek
Departament Polityki Ryzyka
Narodowy Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o.Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczania i Windykacji Należności - Wysoki profesjonalizm, umiejętność przekazania wiedzy, poparta dużym doświadczeniem, w oparciu o prezentację bogatych przykładów z praktyki.

Anna Skrzypczyńska
wadliwy - DAW
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA