Formularz zgłoszeniowy

  Informacje o szkoleniu  Dane Uczestnika  np. Dyrektor ds. Ryzyka Kredytowego

  Dane Zgłaszającego

  np. Dyrektor ds. Ryzyka Kredytowego

  Dane firmy  Pozostałe informacje  Czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych?

  TakNie

  Czy przysługuje Państwu rabat?

  TakNie

  Zgody