Finansowanie przedsiębiorstw w aspekcie CSRD, taksonomii UE, greenwashing

Program Szkolenia

1. Zrównoważony rozwój:

  1. perspektywa UE i Polski
  2. założenia porozumienia paryskiego i Europejski Zielony Ład
  3. znaczenie dla gospodarki polskiej
 1. Zrównoważona działalność gospodarcza – Taksonomia UE:
  1. założenia – czemu ma służyć Taksonomia?  
  2. sprawozdawczość pod kątem Taksonomii UE – co każdy z  uczestników rynku sprawdzać musi, niezależnie od tego w jakim sektorze działa?
 2. Finansowanie działalności zrównoważonej – ocena przedmiotu finansowania i dobór odpowiednich instrumentów. Znaczenie ryzyka zrównoważonego rozwoju w procesie oceny kredytowej przedsiębiorstwa: 
  1. bankowość zrównoważona
   1. Sustainability Linked
   2. celowe finansowanie
   3. ryzyko ESG a ryzyko kredytowe
  2. finansowanie rynkowe – obligacje:
   1. Sustainability Linked
   2. zielone, społeczne, zrównoważone
 3. Sprawozdawczość niefinansowa wg CSRD:
  1. podstawy prawne
  2. praktyczne obowiązki wynikające z regulacji unijnych
 1. Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym klimatyczne, społeczne i greenwashing:
  1. ryzyko klimatyczne:
   1. ryzyko przejścia i ryzyko fizyczne w działalności gospodarczej – perspektywa podmiotu niefinansowego i finansowego
    1. wstęp do pomiaru. Analiza scenariuszy zmian klimatu i oddziaływanie na działalność gospodarczą: CAPEX, przychody (ceny) i koszty
    2. ślad węglowy i finansowanie zewnętrzne (bankowe/rynkowe)
  2. ryzyko społeczne i ryzyko utraty reputacji. Przykładowe analizy/case study?
  3. Greenwashing – regulacje prawne ograniczająco ryzyko greenwashingu