Inwestowanie w Warunkach Kryzysu Pandemicznego
Program Szkolenia
Informator

I. Porównanie kryzysu finansowego 2008 z kryzysem pandemicznym 2020:

  • przyczyny, podobieństwa i różnice
  • wpływ na poszczególne klasy aktywów
  • działania rządów i banków centralnych
  • zachowanie rynków po kryzysie pandemicznym będzie podobne czy różne)

II. Wskaźniki makroekonomiczne wspomagające decyzje inwestycyjne

  • wskaźniki opóźnione, zbieżne i wyprzedzające
  • alternatywne wskaźniki aktywności gospodarczej
  • najczęstsze błędy i pułapki w wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych do podejmowania decyzji inwestycyjnych

III. Aspekty behawioralne zachowania inwestorów podczas kryzysu

IV. Kryzysowe destruktory wartości aktywów finansowych

  • zanik płynność
  • delewarowanie
  • zabezpieczenia transakcji na instrumentach pochodnych
  • odpływy kapitałów funduszy

V. Wpływ na poszczególne klasy aktywów:

  • waluty
  • obligacje skarbowe DM
  • obligacje skarbowe EM (w walucie lokalnej i w twardych walutach)
  • obligacje korporacyjne IG
  • obligacje korporacyjne HY
  • obligacje korporacyjne EM
  • akcje DM
  • akcje EM
  • surowce
  • złoto

VI. Wpływ na poszczególne instrumenty finansowe:

  • Fundusze
  • ETFy
  • instrumenty pochodne

VII. Na co zwracać uwagę w przypadku inwestycji w obligacje?

  • wpływ kryzysowej polityki fiskalnej na wyceny obligacji skarbowych
  • wpływ kryzysowej polityki monetarnej na wyceny obligacji skarbowych
  • rozdzielenie rentowności obligacji korporacyjnych i EM na stopę wolną od ryzyka i premię za ryzyko (spread); jak mogą zachowywać się te dwa składniki w okresie kryzysu

VIII. Na co zwracać uwagę w przypadku inwestycji w akcje?

  • Wpływ czynników kryzysowych na wyceny spółek
  • Jak odróżnić inwestycje spekulacyjne od fundamentalnych
  • Zmienność implikowana jako wskaźnik apogeum kryzysu
  • Branże cykliczne i acykliczne
  • Jaki może być kształt wychodzenia z kryzysu w poszczególnych branżach (V, U, W czy L)
  • Pokryzysowe megatrendy istotne dla rynków akcji

IX. Na co zwracać uwagę w przypadku inwestycji w fundusze?

X. Na co zwracać uwagę w przypadku inwestycji w ETFy?

XI. Kwestie bezpieczeństwa rachunków inwestycyjnych.

XII. Czy „druk” pieniędzy w końcu wywoła inflację?

  • MMT vs tradycyjne teorie

XIII. Jak chronić się przed inflacją?

Informator

Profil

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:
▪ analityków inwestycyjnych,
▪ pracowników departamentów inwestycyjnych domów maklerskich,
▪ inwestorów indywidualnych,
▪ pracowników firm doradczych specjalizujących się w doradztwie inwestycyjnym.

 

Poziom
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających już średnią wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych.

 

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium i konwersatorium.

Informator