Windykacyjny pakiet edukacyjny

Windykacyjny pakiet edukacyjny zawiera 4 obszary szkoleniowe, które mogą być zrealizowane w formie oddzielnych modułów bądź razem jako jedno szkolenie z Windykacji. W pierwszym przypadku każdy z modułów trwa po 8h wykładowych. W drugim, całe szkolenie trwa 16 godzin, gdyż stanowi syntetyczną alternatywę pierwszej propozycji.

Program (16h)

Część 1: Windykacja polubowna

 • obsługa w CC obecnie, doradztwo dla zadłużonego, windykacja będąca bardziej sprzedażą niż ściąganiem zaległych zobowiązań
 • technologia w CC użycie dronów i zarządzanie ruchem
 • segmentacja bazy dla CC
 • zarządzanie zespołem CC jako wyzwanie dla branży po COVID i w okresie niskiego bezrobocia
Część 2: Windykacja sądowa
 • wybór optymalnego procesu sądowego pod dany portfel
 • sądowych i następnie każde z nich omówić na bazie innego typu wierzytelności wraz ze stroną kosztową
 • koszty postępowań sądowych zależnie od wybranego procesu oraz czasu trwania postępowań
 • działania pozasądowe w ramach postępowania sądowego, czy można dzwonić do dłużnika, gdy trwa proces?

  Część 3: Windykacja egzekucyjna

 • zasady wyboru komornika do sprawy – możliwości współpracy
 • możliwości kontroli kancelarii komorniczych
 • możliwe modele zarządzania portfelem egzekucyjnym
 • egzekucja, a koszty, jak zoptymalizować proces egzekucyjny?
 • segmentacja portfela spraw do postępowania egzekucyjnego
 • działania pozasądowe w postępowaniu egzekucyjnym
 • współpraca z komornikiem

Część 4: Zakup i wycena portfeli wierzytelności

 • prawne zagadnienia cesji wierzytelności, co zrobić, aby umowa była ważna i niepodważana przez sąd?
 • sposób poinformowania o cesji dłużników
 • sposoby wyceny portfela wierzytelności – ile powinniśmy zapłacić za jakie zadłużenie?
 • zarządzanie zakupionym portfelem windykacyjnym