Wycena wartości projektów biznesowych 16 h + 8 h

Program Szkolenia

Informator
 1. Wprowadzenie w problematykę wyceny projektów biznesowych
  1. Cechy projektu biznesowego.
  2. Periodyzacja i etapowość okresu życia projektu.
  3. Ryzyko i niepewność w projekcie biznesowym.
  4. Corporate finance a project finance.
  5. Identyfikacja, kategoryzacja, pomiar, monetyzacja, periodyzacja korzyści projektu.
  6. Identyfikacja, kategoryzacja, pomiar, monetyzacja, periodyzacja kosztów projektu.
  7. Zasady prowadzenia rachunku efektywności projektów (przyrostowość, porównywalność, kompleksowość, spójność, obiektywność, uniwersalność, jednoznaczność).
 2. Pojęcie i kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych (FCF) 
  1. Rodzaj przepływów pieniężnych (operacyjne, inwestycyjne, finansowe).
  2. Algorytmy wolnych przepływów pieniężnych netto (bezpośredni i pośrednim).
  3. Formuły wolnych przepływów pieniężnych netto (FCFF i FCFE).
  4. Zastosowanie wolnych przepływów pieniężnych netto (szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych, wiarygodność finansowa, planowania finansowe).
  5. Koszt kapitału i jego wykorzystanie jako stopa dyskonta, w tym kwestia stała vs. zmienna stopa; nominalna vs realna, okres a rodzaj stopy, formuła FCF a stopa dyskonta. 
 3. Charakterystyka metod wyceny opłacalności projektów
  1. Metoda NPV (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady).
  2. Metoda MNPV (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady).
  3. Metoda IRR (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady).
  4. Metoda MIRR (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady).
  5. Wycena opcji realnych w projektach.
 4. Case studies w zakresie wyceny wartości projektów biznesowych 8 h.
Informator

Szkolenie stanowi część cyklu Akademia Finansów Projektów Biznesowych. Można je zakupić oddzielnie bądź jako blok tematyczny – czyli 3 szkolenia lub wybrane, np. 2 szkolenia.

Informator