Wyznaczanie Profilu Ryzyka Operacyjnego Instytucji Finansowej. Metody Pomiaru i Oceny Ryzyka
Program Szkolenia
Informator

I. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego:
▪ Przegląd narzędzi i procesów pomiaru ryzyka
▪ Ryzyka trudnomierzalne
▪ Ryzyka z pogranicza innych rodzajów ryzyk

II. Baza zdarzeń operacyjnych:
▪ Bazy wewnętrzne – straty potencjalne i
rzeczywiste
▪ Bazy wewnętrzne – zapewnienie jakości danych
▪ Raportowanie wewnętrznych strat operacyjnych
▪ Bazy zewnętrzne – konsorcjalne i komercyjne

III. Ocena ryzyka operacyjnego:
▪ Przygotowanie oceny ryzyka
▪ Ocena ryzyka wrodzonego
▪ Ocena kontroli jakości
▪ Ocena ryzyka rezydualnego
▪ Raportowanie wyników oceny
▪ Przykłady praktyczne

IV. Analiza scenariuszy:
▪ Przygotowanie analizy scenariuszy
▪ Proces selekcji scenariuszy
▪ Analizy bieżące i okresowe
▪ Raportowanie wyników analizy scenariuszy
▪ Przykłady praktyczne

V. Kluczowe wskaźniki ryzyka:
▪ Wskaźniki prewencyjne i detekcyjne
▪ Proces pomiaru i raportowanie wskaźników
▪ Przykłady praktyczne

VI. Określenie profilu ryzyka operacyjnego instytucji finansowej:
▪ Ocena i wykorzystanie wyników pomiaru ryzyka
▪ Wyznaczanie profilu ryzyka i jego interpretacja
▪ Aktualny i docelowy profil ryzyka instytucji

Informator

Profil

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
– Pracowników departamentów ryzyka, kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa, compliance oraz audytu wewnętrznego pragnących rozszerzyć
posiadaną wiedzę i kompetencje z zakresu metod pomiaru ryzyka operacyjnego oraz sposobów
wyznaczania profilu ryzyka operacyjnego w instytucji finansowej

Poziom
Szkolenie jest ukierunkowane na proces pomiaru ryzyka operacyjnego i określenie profilu ryzyka operacyjnego instytucji finansowej. Skierowane jest do osób posiadających wiedzę na poziomie
średnio-zaawansowanym z zakresu zarządzania
ryzykiem operacyjnym.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z
licznymi przykładami praktycznych rozwiązań w zakresie poszczególnych narzędzi i procesów
zarządzania ryzykiem. Wykładowca tworzy podczas
szkolenia otwartą atmosferę sprzyjającą dyskusji,
rozwiązywaniu postawionych problemów praktycznych oraz wzajemnej wymianie doświadczeń.

Informator