Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Instytucjach Finansowych

Program Szkolenia

Informator

I. Podstawowe pojęcia i definicje ryzyka operacyjnego

 • Definicja ryzyka operacyjnego
 • Czynniki ryzyka operacyjnego
 • Kategorie ryzyka operacyjnego

II. Poziom ryzyka operacyjnego w Europie i na świecie

 • Historyczne straty z tytułu tego ryzyka
 • Największe zagrożenia z obszaru ryzyka operacyjnego
 • Benchmarking

III. Strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym i apetyt na ryzyko operacyjne

 • Dlaczego warto zarządzać ryzykiem operacyjnym?
 • Apetyty na ryzyko operacyjne
 • Podstawowe elementy strategii zarządzania ryzykiem
 • Efektywne wprowadzanie strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym w życie

IV. Podstawowe regulacje nadzorcze:

 • Aktualne rekomendacje i uchwały
 • Projekty nowych regulacji

V. Metody wyliczania wymogów kapitałowych

 • Kapitał regulacyjny
 • kapitał ekonomiczny

VI. Proces i instrumentarium zarządzania ryzykiem operacyjnym

 • Model procesu zarządzania ryzykiem
 • Organizacja procesu zarządzania ryzykiem

VII. Bazy zdarzeń operacyjnych

 • Bazy wewnętrzne
 • Bazy zewnętrzne
 • Zapewnienie jakości danych

VIII. Ocena ryzyka operacyjnego w produktach, procesach i projektach

 • Podejście do oceny ryzyka i kontroli
 • Przykłady praktyczne

IX. Analizy scenariuszowe

 • Modele analizy scenariuszy
 • przykłady praktyczne

X. Kluczowe wskaźniki ryzyka

 • Wskaźniki prewencyjne i detekcyjne
 • Przykłady praktyczne

XI. Testy warunków skrajnych

 • Podejście jakościowe
 • Podejście ilościowe

XII. Podsumowanie

Informator

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
Pracowników departamentów ryzyka, kontroli
wewnętrznej, bezpieczeństwa, compliance, operacji oraz audytu wewnętrznego pragnących pogłębić, uzupełnić czy rozszerzyć posiadaną wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej

Poziom
Szkolenie ma charakter przekrojowy i stanowi kompendium wiedzy z zakresu procesów i narzędzi
zarządzania ryzykiem operacyjnym. Skierowane jest do osób posiadających wiedzę na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z
licznymi przykładami praktycznych rozwiązań w
zakresie poszczególnych narzędzi i procesów
zarządzania ryzykiem. Wykładowca tworzy podczas
szkolenia otwartą atmosferę sprzyjającą dyskusji,
rozwiązywaniu postawionych problemów praktycznych oraz wzajemnej wymianie doświadczeń.

Informator