Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Instytucjach Finansowych
Program Szkolenia
Informator

I. Podstawowe pojęcia i definicje ryzyka operacjnego:
▪ Definicja ryzyka operacyjnego
▪ Czynniki ryzyka operacyjnego
▪ Kategorie ryzyka operacyjnego

II. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym:
▪ Model procesu zarządzania ryzykiem
▪ Organizacja procesu zarządzania ryzykiem

III. Aktualny profil ryzyka operacyjnego w
instytucjach finansowych:
▪ Wzrost zagrożeń ryzyka operacyjnego
▪ Kluczowe ryzyka operacyjne w instytucjach
finansowych – Polska i świat

IV. Cel i wyzwania zarządzania ryzykiem operacyjnym

V. Podstawowe regulacje nadzorcze:
▪ Aktualne rekomendacje i uchwały
▪ Projekty nowych regulacji

VI. Strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym:
▪ Podstawowe elementy strategii zarządzania ryzykiem
▪ Budowa efektywnej strategii zarządzania ryzykiem

VII. Narzędzia zarządzania ryzykiem operacyjnym – przegląd

VIII. Bazy zdarzeń operacyjnych:
▪ Bazy wewnętrzne
▪ Bazy zewnętrzne
▪ Zapewnienie jakości danych

IX. Ocena ryzyka operacyjnego:
▪ Modele oceny ryzyka i kontroli
▪ Przykłady praktyczne

X. Analiza scenariuszy:
▪ Modele analizy scenariuszy
▪ Przykłady praktyczne

XI. Kluczowe wskaźniki ryzyka:
▪ Wskaźniki prewencyjne i detekcyjne
▪ Przykłady praktyczne

XII. Mapy ryzyka operacyjnego

XIII. Profil ryzyka i wyznaczanie apetytu na ryzyko operacyjne

XIV. Metody wyliczania wymogów kapitałowych
▪ Kapitał regulacyjny
▪ Kapitał ekonomiczny

XV. Testy warunków skrajnych, benchmarking i
backtesting

Informator

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
Pracowników departamentów ryzyka, kontroli
wewnętrznej, bezpieczeństwa, compliance, operacji oraz audytu wewnętrznego pragnących pogłębić, uzupełnić czy rozszerzyć posiadaną wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej

Poziom
Szkolenie ma charakter przekrojowy i stanowi kompendium wiedzy z zakresu procesów i narzędzi
zarządzania ryzykiem operacyjnym. Skierowane jest do osób posiadających wiedzę na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z
licznymi przykładami praktycznych rozwiązań w
zakresie poszczególnych narzędzi i procesów
zarządzania ryzykiem. Wykładowca tworzy podczas
szkolenia otwartą atmosferę sprzyjającą dyskusji,
rozwiązywaniu postawionych problemów praktycznych oraz wzajemnej wymianie doświadczeń.

Informator